موسسه فرهنگی هنری میقات

نظر به اهمیت حوزه ی مذهب و فرهنگ و نقش بسزای آن در رشد شخصیت افراد و تعالی جامعه ؛ موسسه فرهنگی هنری میقات فعالیت خود را در این عرصه از سال 80 شروع و از سال 89 به بعد به طور رسمی با هدف تأمین نیاز های فرهنگی و مذهبی مخاطبان با دارا بودن 2 شعبه فعال در سطح شیراز ادامه داد . 

درباره ما بیشتر بدانید